Previous
Next

กองสลาก

   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐ กองสลาก มีหน้าที่หลักในการออกรางวัลลอตเตอรีของรัฐ กองสลากพลัส รวมทั้งการดำเนินการของแท่นพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสภา และความรับผิดในการกระทำอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงานเอง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นบริษัทของรัฐที่มีมูลค่าการซื้อขายบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย มีมูลค่ามากกว่า 15,311.87 ล้านบาท (2557)

กองสลากพลัส มั่นใจ

ประวัติศาสตร์ กองสลาก หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะลดโรงกษาปณ์ กองสลากพลัส จึงออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เรียกว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาลสยาม” ออก 1 ล้านเล่ม อันละ 1 บาท งวดละ 4 งวด ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 กองสลากพลัส ios คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย “สลากกินแบ่งเทศบาล” กองสลากพลัส แอ พ ระบุว่าถ้าเดือนใดเดือนหนึ่งเป็นเดือนของสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินแบ่งเทศบาลจะขายไม่ได้ในเดือนที่สลากกินแบ่งรัฐและเทศบาลออกอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

   พ.ศ. 2482 กองสลาก เป็นช่วงที่สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มทำงานอย่างจริงจัง ครม.มีมติให้จัดกิจกรรมสลากกินแบ่งรัฐและท้องถิ่น วิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ 

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยมีพระยาพรหมทัศน์ ศรีปิลาต (ชลามมิตรทรานนท์) เป็นประธานคนแรก วิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้นวันที่นี้จึงถือเป็น “วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”

สลากกินแบ่งรัฐบาล มาตราฐาน

   พ.ศ. 2499 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอาคารสำนักงานแห่งแรก กองสลาก อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง 3 แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2517 ซึ่งจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นบริษัทของรัฐ สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 2564 

   นำโดยกรมธนารักษ์ นอกจากทำธุรกิจในประเทศแล้ว สลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกิจกรรมหวยกับต่างประเทศอีกด้วย เป็นสมาชิกของ World Lottery Association และ Asia-Pacific Lottery Association ตั้งแต่ปี 2000

กองสลากออนไลน์ คลิ๊กเลย

   สลากกินแบ่งรัฐบาล กองสลาก ดำเนินการเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ กองสลากออนไลน์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กองสลากพลัส เข้าร่วมหรือเป็นผู้รับผลประโยชน์ในธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซื้อสลากออนไลน์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งอยู่ที่ 9 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 ได้มีการวางศิลาก้อนแรกเพื่อสร้างแท่นพิมพ์

ประกาศกองสลาก สำคัญ

   ในปี พ.ศ. 2521 กองสลาก การพิมพ์ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับลอตเตอรีของรัฐ ประกาศกองสลาก  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยังอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ออกตั๋วลอตเตอรีเพื่อการกุศล เอกสารควบคุมการกำหนด ข่าวกองสลากล่าสุดวันนี้ รวมทั้งงานพิมพ์อื่นๆ จากภายนอก ส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ป้องกันการงัดแงะจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการอนุมัติจากสภา 

   ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น: ข. ตั๋วรถโดยสาร, สถานีขนส่ง, บัตรค่าผ่านทางการทางหลวงไทย หรือสติ๊กเกอร์กรมสรรพสามิต เป็นต้น

กองสลาก com ล่าสุด อัพเดท

   กรอบนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจ กองสลาก รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ กองสลาก com ล่าสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เว็บไซต์ กองสลากcom จึงต้องกำหนดบทบาทการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับการเมืองและสิ่งแวดล้อม

   โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นพาหนะสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กองสลากพลัส เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทสนับสนุนในยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ

ติดต่อกองสลาก 24 ชั่วโมง

   กรอบกลยุทธ์สำหรับ กองสลาก มีดังนี้:

  • กำหนดบทบาทของบริษัทมหาชนให้ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนพลวัตเชิงกลยุทธ์ของประเทศจัดการแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ
  • ติดต่อกองสลาก พัฒนาความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาและจัดการภารกิจ เบอร์โทรสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ง่ายๆ

   บริษัทมหาชน กองสลาก มีบทบาทในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จองสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถเร่งการลงทุนตามกลยุทธ์และการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพ 

   จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และมีจริยธรรม และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คุณสามารถเล่นพื้นที่ จองสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงไทย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรวมนโยบายของบริษัทมหาชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Q&A

ง่ายๆเพียงกดปุ่ม สมัคร กรอกข้อมูลเล็กน้อยก็ใช้งาน ซื้อสลากกับเราได้ทันที

ชวางใจในชื่อเสียงของ กองสลาก เราได้ไม่มีประวัติการทุจริตใดๆ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาชิกทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง สมัครเลย